Mevduat Zamanaşımı İçin Yeni Uygulama

Paylaş Bankalarda bir takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayan belirli miktarlardaki birikimler için geçerli olan uygulamalar değişiyor. Daha şeffaf ve adil...

Bankalarda bir takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayan belirli miktarlardaki birikimler için geçerli olan uygulamalar değişiyor. Daha şeffaf ve adil uygulamalar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılacak değişiklikleri daha net ve açık şekilde izah etmek için aşağıdaki gibi maddelemek mümkün.

Ziraat Bankası Mevduat Ürünleri 

Yeni Mevduat Zamanaşımı Yönetmeliği

  • Söz konusu uygulama, bankalarda bir takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayan ve 50 TL tutarın üstündeki tüm mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini ilgilendiriyor.
  • Hak sahipleri, bu birikimler için başvuruda bulunmadıkları halde bütün hesaplar fona devredilecek.
  • Bahsedilen biçimde zamanaşımına uğramış olan hesapları 2013 Şubat ayı başından itibaren bankaların internet siteleri üzerinden 4 ay süreyle ilan edilecek. Eski uygulamada bu süre 3 aydı.
  • Web sitesi üzerinden bu hesapların ilan edildiği haberini aynı zamanda 15 Şubat tarihine kadar tirajı en yüksek ilk beş ulusal gazete aracılığı ile ilan edecek.
  • İlan edilen zamanaşımına uğramış hesaplar, 15 Haziran gününe kadar hak sahipleri ya da mirasçılar tarafından aranmamışsa, herhangi bir başvuru yapılmamışsa Merkez Bankası bünyesindeki fon hesaplarına devri gerçekleştirilecek.

Vadeli Mevduat Getiri Hesaplama 

Ayrıca kiralık kasa zamanaşımı süresi de kira bedelinin son tahsil edildiği veya kasanın son açıldığı tarihten itibaren başlatılacak.

Mevduat hesapları ve vadeli mevduat ile ilgili her şey Hangikredi.com mevduat sayfalarında ve mevduat hesaplama sisteminde…

İlgili Yazılar :