Kullanım Koşulları

Bu site internet kullanıcısının kullanımına aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde sunulmuştur. www.Hangimevduat.com sitesini kullanan her kullanıcı bu koşulları kabul etmiş sayılır. Hangimevduat.com, işbu Kullanım Koşullarında ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek kulanıcının sorumluluğundadır. Hangimevduat.com un, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Hangimevduat.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

Hangimevduat.com:

Hangimevduat.com, Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir. İşbu sözleşmedeki Hangimevduat.com terimi, Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. yi ifade etmektedir

Telif Hakları:

www.Hangimevduat.com sitesinin tüm hakları Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.ye aittir. Hangimevduat.com sitesi içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, fotoğraf, resim, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu ürünlerin hiçbiri Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. nin yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ürünlerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmıştır.

 Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlarına Dair :

Bir nüshaya kadar izin verilen kişisel ve ticari amaçlı olmayan çoğaltmalarda, Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. nin ticari marka veya telif hakkı sahibi olduğunun belirtilmesi zorunludur. Web sitemizdeki iletişim (e-posta) sistemi, faks, Telefon veya diğer iletişim araçları ile görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. Hangimevduat.com un, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu, bu görüş ve önerilerinize cevap verme zorunluluğu bulunmadığını ve bu nedenlerle her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

Hangimevduat.com Hizmetlerinden Yararlanabilecekler:

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Hangimevduat.com un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Web Sitesi ni kullanabilmeniz için, gerçek ad veya ünvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve sizden istenen diğer bilgileri sisteme girmeniz gerekmektedir. Girdiğiniz bilgilerin sistem tarafından kaydedileceğini kabul etmektesiniz.

Web Sitesi ve Kullanımı Hakkında Bilgiler:

Web Sitesi, kullanıcıların bankalar veya mevduat toplayan diğer kurumlardan mevduat onayı veya ön onayı almak amacıyla başvuru yapabilecekleri, İnternet üzerinden ulaşılan elektronik bir ortamdır. Web Sitesi nin amacı, elektronik bir başvuru ortamı yaratarak kullanıcıların bankalar veya mevduat veren diğer kurumlara yapacakları başvuru işlerini kolaylaştırmaktan ibarettir. Hangimevduat.com, Web Sitesi nin kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, nasıl iletişim kurulacağını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, sitenin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Hangimevduat.com un bu yetkisini peşinen kabul etmekte ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmektesiniz. Web Sitesi nin ve genel olarak sistemin sizin tarafınızdan kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini size aittir. Web Sitesi ni kullanmanızdan dolayı size ait yazılım ve/veya donanımlarınıza gelebilecek zararlardan Hangimevduat.com sorumlu değildir. Web Sitesi nden mevduat başvurusu yaparken, sizden istenilen bilgileri sisteme gireceksiniz. Girdiğiniz bilgiler sistem tarafından kayıt edilecektir. Girdiğiniz bu bilgilerin doğruluğunun sağlanması sorumluluğu size aittir. Web Sitesi nde, Hangimevduat.com un anlaşmalı olduğu ve olmadığı mevduat toplama kuruluşlarının mevduat şartlarını görebilir ve anlaşmalı kurumlara başvuruda bulunabilirsiniz. Hangimevduat.com, tüm mevduat toplama kuruluşlarının Web Sitesi nde yer alacağını garanti etmez. Web Sitesi ndeki karşılaştırma tablosunda çıkan ödeme tutarları / koşullar ile bankanın göndereceği nihai teklifin koşulları arasında fark olabilir. Bu durumdan haberdar olarak işlem yapmaktasınız. Bu farklılıklar nedeniyle Hangimevduat.com hiç bir sorumluluk kabul etmez. Web Sitesi nde, mevduat toplayan kuruluşlarının bize önceden verdikleri bilgiler baz alınarak karşılaştırma yapılmaktadır. Bu bilgileri devamlı güncelleştirmek için tarafımızdan makul gayret gösterilmektedir. Ancak, karşılaştırma tablosundaki şartlar ile size mevduat toplayan kuruluşlarının sunacağı nihai şartlar arasında farklılıklar olabilir. Sizin için bağlayıcı olan şartlar, Mevduat toplama kuruluşları tarafından size bildirilen nihai şartlar olacaktır. Hangimevduat.com, mevduat toplama kuruluşlarının en iyi mevduat  şartlarını işbu Web Sitesi aracılığıyla vereceklerini garanti etmez. Web Sitesi de yer alan bilgiler hiç bir şekilde tarafımızdan verilmiş bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu tür bilgi ve yorumlar sadece kullanıcıya konuyla ilgili bir fikir vermek amacıyla sağlanmış olup, hiç bir şekilde tarafımızdan yapılmış bir tavsiye veya yönlendirme olarak nitelendirilemez. Kullanıcı, değerlendirmesini kendisi yapar ve gerektiğinde profesyonel tavsiye ve yardım almak kendi sorumluluğundadır.

Hangimevduat.com un Sorumlulukları ve Yetkileri :

Hangimevduat.com un sorumluluğu, kullanıcıdan gelen bilgilerin mevduat toplayan kuruluşlara ve bu kuruluşlardan gelen cevapların da kullanıcıya iletilmesini sağlayacak elektronik ortamı sağlamak ile sınırlıdır. Mevduat tesisinden doğan hak ve sorumluluklar, söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Hangimevduat.com un hiç bir sorumluluğu yoktur. Hangimevduat.com dan hizmet almış olmanız, Hangimevduat.com un, mevduat toplayan kuruluşun veya sizin ediminizi garanti ettiği, mevduatın verileceğini veya geri ödeneceğini taahhüt ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, mevduat sözleşmesinden doğan alacaklardan dolayı siz veya mevduat toplayan kuruluş Hangimevduat.com dan hiç bir talepte bulunamazsınız. Mevduatlar, mevduat kuruluşları tarafından verilmektedir. Hangimevduat.com, mevduat toplamamakta, sadece mevduat toplayan kuruluşlar ile mevduat yatırımı talep edenler arasında bilgi aktarımı yapılmasını sağlayan bir elektronik platform sunmaktadır. Hangimevduat.com un, işbu Web Sitesi üzerinden yapılan başvurulara olumlu/olumsuz mutlaka bir cevap verme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Size iletilen mevduat şartları, teminat ve faiz oran ve miktarları ve diğer hususlar ile ilgili olarak sitemizde yer alan veya size iletilen tüm bilgiler, mevduat toplayan kuruluşlardan alınmış bilgilerdir. Mevduat toplama kuruluşların bu şartları değiştirmeleri halinde, Hangimevduat.com dan bu konuda bir talepte bulunamazsınız. Aynı şekilde, Bankalar ve mevduat kurumları, başvurularınıza ne kadar sürede cevap vereceklerini önceden Hangimevduat.com a bildirmiş ve bu sürelere uymak için azami gayret göstereceklerini beyan etmişlerdir. Ancak, Hangimevduat.com un, bu sürelere uyulacağı konusunda hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu yoktur. Bu süreler, sadece, banka ve mevduat toplama kurumlarının beyanlarıdır ve gecikme veya hiç cevap alamama nedeniyle Hangimevduat.com dan her hangi bir talepte bulunamazsınız. Hangimevduat.com, önceden bir bildirime veya sizin izninize ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir, sizden ek bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya Web Sitesinin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları veya zorunlu sebeplerden dolayı da Hangimevduat.com mesul tutulamaz. Hangimevduat.com, size ait bütün bilgileri çalıştığı mevduat toplayan kuruluşlara verebilir, pazarlama amacıyla kullanabilir. Bunun dışında, Hangimevduat.com, sizin kendisine verdiğiniz bilgileri, işbu Web Sitesinde verilen hizmetin amacı dışında kullanmayacak ve gizli tutacaktır. Hangimevduat.com, işbirliği yaptığı kurumların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde size yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla e-mailler gönderebilir. Bu faaliyetler, gizlilik yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmez. Bu tür duyuru ve bildirimlerin size gönderilmesine izin vermektesiniz.

Kullanıcının Beyan ve Yükümlülükleri :

İşbu Web Sitesi ni kullanmak ve burada belirtilen hizmetleri talep etmek için gerekli vasıflara sahip olduğunuzu, Hangimevduat.com a verdiğiniz tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olacağını, bunlarda meydana gelecek her türlü değişikliği yeni bir işlem yaptığınızda derhal Hangimevduat.com a bildireceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Web Sitesi ne, sizin adınıza girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğinizi, yetkiniz dışında bulunan veya yerine getirme gücünüz olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğinizi, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağınızı ve yaptığınız her işlemde dürüst, iyiniyetli, tedbirli ve basiretli bir şekilde davranacağınızı, Hangimevduat.com un ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğinizi, Web Sitesi üzerinden talep ettiğiniz tüm hizmetlerin şartlarını yerine getireceğinizi, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağınızı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz. Web Sitesi nde, size ait eposta Adresi veya Kullanıcı Şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem sizin tarafından yapılmış sayılır ve sizi bağlar. Web Sitesi nde tarafınızdan yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale size ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. İşbu Web Sitesi ni kullanarak yaptığınız her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masraflar tarafınızdan ödenir. Hangimevduat.com un bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu konuda Hangimevduat.com u derhal tazmin etmekle yükümlüsünüz. İşbu Web Sitesi ni kullanmanız sırasında, Hangimevduat.com la, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcı ve kurumlarla ilgili olarak edindiğiniz bilgileri gizli tutmayı ve amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz. Hangimevduat.com un açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Web Sitesi vasıtasıyla aldığınız hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerinizi kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezsiniz. Web Sitesi kanalıyla yaptığınız mevduat başvurularının, Hangimevduat.com sistemi tarafından ilgili mevduat toplama kuruluşlarına iletileceğini ve bu başvurunuzun doğrudan doğruya bu mevduat kuruluşuna yapılmış bir başvuru sayılacağını ve buna ilişkin hukuki sonuçlar doğuracağını gayri kabili rücu olarak beyan ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, ilgili banka veya mevduat kuruluşunu, müracaatınızı Hangimevduat.com üzerinden yapmakla gerek bilgilerinizin gerekse de mevduat neticesinin Hangimevduat.com tarafından bilinmesine muvafakat etmekte ve mevduat cevabının Hangimevduat.com a iletmesi konusunda yetkilendirmektesiniz. Bu nedenlere dayanarak, Hangimevduat.com ve/veya ilgili mevduat toplama kuruluşlarına karşı hiç bir hak ve itiraz ileri sürmeyeceğinizi peşinen kabul etmektesiniz.

Diğer :

Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut mali durumunuzu olduğundan daha iyi göstermeye çalışmak, sahte isim ve belge kullanmak gibi eylemler hukuki ve/veya cezai sorumluluklar doğurur. Hangimevduat.com, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Ancak, Hangimevduat.com un tedbir alıp almadığına bakılmaksızın, yaptığınız işlemlerin tüm hukuki ve ceza-i sorumlulukları size ait olmaya devam eder. Hangimevduat.com, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Hangimevduat.com sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Hangimevduat.com sitesi üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. sorumlu tutulamaz. Tarafımızdan açıkça verilmeyen hiç bir taahhüt Hangimevduat.com için bağlayıcı olmayacaktır. Hangimevduat.com ile sizin veya mevduat toplayan kuruluşlar arasında, alıcı, satıcı, temsilcilik, acenta, ticari işler tellallığı, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik veya burada belirtilmeyen diğer her hangi bir hukuki ilişki mevcut değildir. Hangimevduat.com tarafından sağlanan işbu Web Sitesi kanalıyla işlem yapmanız, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmeniz, mevduat yatırımı gerçekleştirmeniz, Hangimevduat.com ile sizin aranızda, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki oluşturmaz. Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. İşbu Web Sitesi ni kullanarak yaptığınız işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu ve işbu Web Sitesi ni kullanmanız nedeniyle doğacak tüm zararların sorumluluğu tek başına size aittir. Hangimevduat.com un ne size ve ne de üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Buna rağmen Hangimevduat.com un sorumlu tutulduğu durumlarda, Hangimevduat.com un size rücu hakkı vardır.

Bu web sitesinde yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup Hangimevduat.com, bunların doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hangimevduat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hangimevduat.com, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale, reklam, bilgi ve benzeri hususlara Web Sitesi nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Hangimevduat.com, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla Hangimevduat.com dan bir talepte bulunamaz. Hangimevduat.com, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Web Sitesi nde belirtilen hizmetler kapsamında size yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) da gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur. Hangimevduat.com, burada belirtilen sistemi mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden Hangimevduat.com un, işbu Web Sitesi üzerinden verilen hizmetler nedeniyle size veya diğer üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Hizmetin verilmediği, hizmet şartlarının ihlal edildiği ve/veya sizin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle Hangimevduat.com dan hiç bir talepte bulunamazsınız. Kullanıcı Hangimevduat.com sitesini kullanmaya başladığı andan itibaren bu koşullar yürürlüğe girer.